QUÈ ÉS CAN-ID?

Can-ID és el sistema d’identificació genètica de mostres canines de Vetgenomics per reduir la problemàtica de:

 • Les deposicions canines a la via pública.
 • La impossibilitat d’identificar gossos robats o abandonats als que se’ls hi ha arrencat el xip físic.
 • A diferència del xip físic, que es pot arribar a extreure de l’animal, la identificació genètica és permanent i no es pot alterar. A més es pot realitzar la identificació de l’animal a partir de qualsevol mostra biològica (femta, orina, pèls, sang, etc.).

AVANTATGES DE CAN-ID RESPECTE ALTRES SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ GENÈTICA

 • Can-ID garanteix que la mostra biològica procedeix d’un únic animal i no ha estat contaminada amb ADN exogen (procedent per exemple d’orina d’un altre gos) mitjançant marcadors mitocondrials de controls inclosos en el xip de genotipat.

 • Obté informació fenotípica (color i varietat de capa, mida, forma crani…) que permet obtenir un “retrat robot” del gos en cas que el perfil genètic obtingut de la femta no es trobi a la base de dades.

 • Can-ID està basat en un xip de 128 marcadors independents altament informatius del tipus Polimorfisme de nucleòtids simples coneguts com a SNPs (Single Nucleotide Polymorphism). La combinació d’aquests 128 marcadors permet obtenir un perfil genètic únic i exclusiu per cadascun dels individus.

 • El primer pas és que l’Ajuntament estableixi, mitjançant ordenances municipals, l’obligació de censar genèticament els gossos del municipi. Aquest cens es realitzarà a partir de mostres de sang o saliva extretes per veterinaris. A tots els gossos censats genèticament se’ls proporcionarà una xapa identificativa, una prova del civisme del propietari del gos.
 • Els perfils genètics es guardaran en una base de dades localitzada en un servidor de Vetgenomics que garanteix la seva seguretat fent còpies diàries. L’accés a la base de dades està restringit (via contrasenya) al personal autoritzat.
 • Les mostres de femta hauran de ser recollides per personal autoritzat per l’Ajuntament, que certifiqui que la mostra ha estat recollida en la via pública.
 • Tant les mostres de sang (enviades pels veterinaris) com les mostres de femta (enviades per personal de l’Ajuntament) s’enviaran precintades i només seran analitzades aquelles que quan arribin a Vetgenomics tinguin el precinte intacte.
 • En totes les mostres de femtes es confirmarà que la mostra conté ADN d’un únic individu i no ha estat contaminada amb orina d’un altre individu. Si fos així, no es procediria a realitzar la comparació amb la base de dades per no generar falsos positius.
 • El genotipat de les mostres de femta es realitza seguint les recomanacions establertes per treballar amb mostres no invasives.
 • El perfil genètic obtingut de la mostra de femta es compara amb la base de dades on hi ha els perfils genètics obtinguts en la fase 1.
 • En cas que concordi amb un dels perfils genètics, Vetgenomics proporciona a l’Ajuntament un informe amb les dades del gos a qui pertany la mostra biològica que permetin a l’Ajuntament prendre les mesures preventives i/o punitives que consideri oportunes.
 • En cas que el perfil genètic obtingut no es trobi a la base de dades, Vetgenomics proporcionarà un informe amb les característiques fenotípiques del gos. Aquesta informació (color, mida, forma crani, sexe…) permet obtenir el seu “retrat robot”.Els ADN es conservaran un mínim de 5 anys. Si vols saber com a propietari què pots fer amb aquest ADN clica aquí.
 • Part de les mostres biològiques es conservaran durant un període de dos anys per si es volgués fer una contra-anàlisi.

VIDEOS EXPLICATIUS

A Parets del Vallès, per exemple, ja han implantat Can-ID.

Què és Can-ID? | Can-ID